โพลี่ยูรีเทน Fast Casting PU

Fast Cast PU           หล่อแล้วแกะแบบได้เร็วใน 1 ชั่วโมง  สำหรับงานด่วนชิ้นไม่ใหญ่มาก(A4-A3) ทำ jig, pattern, โมลด์ คุณสมบัติ หดตัวต่ำ  ผิวเรียบเนียน แข็ง  สามารถทำให้ไม่หดตัวโดยผสม filler จะได้ความแข็งเพิ่มและลดต้นทุนด้วย