มีทั้งแบบครีมและแบบน้ำ ช่วยให้ถอดแบบง่ายดาย ผลิตในประเทศเยอรมัน