แบ่งตามการใช้งานหลายประเภท ผลิตจากโรงงาน araldite ในอังกฤษ สวิสเซอร์แลนด์และเยอรมัน