แว๊กซ์กันติด

แว๊กซ์กันติด (RELEASE AGENT)   มีทั้งแบบครีมและแบบน้ำ ช่วยให้การถอดแบบง่ายดาย ผลิตในประเทศเยอรมัน